Foreningen » Støt os

Sponsorater og støtte

Lichen Sclerosus Foreningen har ambitioner om at hjælpe patienter med Lichen Sclerosus og Lichen Planus og deres pårørende med information, støtte og vejledning til at leve med disse kroniske og relativt ukendte sygdomme. Samtidig vil vi gerne udbrede kendskabet til sygdommene og støtte forskning for at sikre bedre behandling, bedre dialog med lægerne og bedre forståelse hos omverdenen.

På lang sigt drømmer vi om endnu flere arrangementer for vores medlemmer, en hotline til at få hurtig hjælp og sparring, når hverdagens problemstillinger presser sig på, bedre informationsmateriale og mere forskning i sygdommene.

Vi er i fuld gang, men tingene tager tid og koster mange penge. Derfor søger vi om økonomiske støtte, for at vi kan hjælpe alle med Lichen Sclerosus og Lichen Planus.

Dit bidrag går til at opfylde § 2 i vores vedtægter:

Stk. 1: Foreningens formål er at varetage fælles interesser for Lichen Sclerosus patienter i Danmark, herunder

  • At samle oplysninger omkring sygdommen Lichen Sclerosus som f.eks. nyeste videnskabelige forskning, sygdommens årsager, symptomer, diagnose, behandlingsmuligheder og følgevirkninger (og i begrænset omfang også oplysninger om lignende sygdomme som f.eks. Lichen Planus og Plasma Cell Vulvitis) og gøre denne viden tilgængelig for patienter, deres pårørende og andre interesserede 

  • At støtte og vejlede patienter og deres pårørende gennem et netværk af kontaktpersoner

  • At udbrede kendskabet til sygdommen og skabe et netværk for erfaringsudveksling f.eks. via foreningens hjemmeside www.lichensclerosus.dk og informationsmøder for foreningens medlemmer

  • At støtte forskning i sygdomme

Giv et bidrag

Støttemedlem

Hvis du melder dig ind i Lichen Sclerosus Foreningen, får du adgang til en stor viden om sygdommene samt mulighed for at skabe netværk og udveksle erfaringer med ligesindede i foreningen. Du får samtidig adgang til at deltage på vores meget roste medlemsmøder samt adgang til vores debatforum, hvor du kan "snakke" med ligesindede. Og du støtter en forening, hvis hovedopgave det er at bedre livsvilkårene for Lichen Sclerosus og Lichen Planus patienter og deres pårørende.

Du melder dig ind i foreningen ved at udfylde og sende vores Tilmeldingsformular.

Støttebidrag

Ønsker du at støtte foreningens arbejde uden at være medlem, kan du vælge at yde et engangsbidrag ved at lave en bankoverførsel til vores konto i Danske Bank:

Danske Bank, reg.nr. 9570 og konto nr. 0012215916.

Bemærk venligst, at dette kontonummer alene er til engangsbidrag og ikke må benyttes til indbetaling af medlemskontingent.

Vi er taknemmelige for store som små donationer.

Testamente/dødsfald

Ønsker du at efterlade din formue eller dele heraf til foreningens arbejde, kan du testamentere beløbet til Lichen Sclerosus Foreningen. Du bestemmer selv, hvor meget du vil testamentere. Har du livsarvinger, skal de som minimum have deres arv (tvangsarv). Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i forbindelse med det at testamentere til Lichen Sclerosus Foreningen. Vores CVR.nr. er 34375844.

Hvis du ønsker at bidrag sker via dødsannoncer, kan du f.eks. tilføje følgende tekst efter de personlige data i dødsannoncen:

I stedet for blomster kan man betænke Lichen Sclerosus Foreningen reg.nr. 9570 konto nr. 0012215916, mrk. afdødes navn.

Indsamlingsregnskab

Her finder du indsamlingsregnskab for perioden 1. september 2017 til 1. september 2018.