FORENINGEN » Lichen Planus » Behandling

Hvordan behandler man Lichen Planus?

LP er en kronisk sygdom, og der findes ikke en helbredende behandling. Derfor er behandlingen alene rettet mod

  • at lindre symptomerne
  • at hindre dannelse af arvæv
  • at udbedre sammenvoksninger i skeden og ved klitoris
  • at forebygge forandringer i cellerne, som måske kan udvikle sig til kræft

Colifoam

Man behandler Lichen Planus med Colifoam (rektalskum), som er nemt at applicere på stedet (og som også kan bruges i munden). Det er et binyrebarkhormon, som dæmper aktiviteten af de hvide blodlegemer.

Dermovat

Mange patienter behandles med steroidcremer, der indeholder binyrebarkhormon. Disse er receptpligtige. Man starter oftest med Dermovat, som påsmøres dagligt i et tyndt lag på det angrebne område i 1-2 måneder og derefter nedtrappes behandlingen til 2 gange ugentligt i yderligere en måned. Nedtrapningen er vigtig, da det kan forværre symptomerne, hvis behandling med binyrebarkhormon afbrydes pludseligt. Herefter kan salven anvendes ved behov, når der optræder symptomer. Anvendelse bør reduceres mest muligt, da en overdosering kan gøre huden meget tynd. Det er vigtigt at følge lægens anvisning. Det er vigtigt, at lægerne nøjes med at udskrive salven i tuber á 25 g, så man har kontrol over, hvor meget der bruges. De første 3 måneder er det sikkert at bruge 30 g, og derefter max. 30 g om året. Tal derfor med din læge, hvis du føler behov for at bruge mere.

Protopic

Til patienter, der ikke har den store effekt af Dermovat, eller som har meget tynd hud, behandles med Protopic, som er en immunundertrykkende salve med tacrolimus. Der er en teoretisk risiko for at udvikle vulvacancer ved brug af Protopic, særligt hvis man i forvejen har celleforandringer. Derfor kræver denne behandlingsform hyppigere kontrol hos din gynækolog.

Der er en god ide at bruge Protopic direkte fra køleskabet, så svier og brænder den mindre. Svien aftager hos de fleste i løbet af den 1. uge. Bliver det ved herefter, så går det nok ikke med den behandling.

Elidel

Virker lige som Protopic ved at undertrykke kroppens immunforsvar og dæmpe vævsreaktionen (inflammationen).

Sideløbende med den medicinske behandling er det vigtigt selv at hjælpe med at beskytte området (læs mere under forebyggende beskyttelse).

Dilatorer

Mange har glæde af at bruge penetreringssæt eller dilatorer for at forebygge for meget sammenvoksning eller åbne op ved svære sammenvoksninger, således at sex stadig kan være muligt. Dilatorer fås typisk som sæt med 4 forskellige størrelser, som indsmøres i en god creme og indføres i skeden. De skal benyttes et par gange om ugen for optimal effekt. Hvis man oplever spændinger i bækkenbunden, er det vigtigt at spænde godt af, før dilatoren føres op. Et lille trick er at puste maven op, da man ikke kan spænde i bækkenbunden, samtidig med at man puster maven op.

For at virke efter hensigten skal de ikke føres "frem og tilbage" men mere "rundt og rundt" i skedeindgangen, nærmest som en gearstang.

Dillationssættene fås hos www.seksueltrivsel.dk og hedder Feminaform og koster 499 kr. Man kan få en lidt dyrere udgave hos www.propsandpearls.com som hedder Amielle Care og koster 649 kr.

Operation

Ved udtalt forsnævring eller sammenvoksninger kan det blive nødvendigt med en mindre operation for at åbne indgangen til skeden igen eller korrigere for sammenvoksninger ved klitoris. Det er vigtigt at bemærke, at der alene er tale om at korrigere de anatomiske forandringer, og der er altså ikke tale om helbredende operationer.

Livslang kontrol

Da der kan opstå celleforandringer på slimhinden, som kan udvikle sig til hudkræft, anbefales det at man går til kontrol min. 1 gang årligt hos sin læge. Det er vigtigt at kontakte sin læge før, hvis man ikke synes, behandlingen virker, hvis der kommer vedvarende kløe eller sår og rifter, der ikke vil hele, eller knuder i området. Egenkontrol er altså en væsentlig del af behandlingen.

Ved kontrollen taler lægen med dig om, hvordan du har det, og hvor generet du er af eventuelle symptomer. Derefter foretager lægen en gynækologisk undersøgelse - typisk med mikroskop - for at vurdere sygdomsaktiviteten og udelukke eventuelle begyndende celleforandringer.

Blandt patienter med Lichen Planus ses en overhyppighed af mavetarmsygdomme og hypothyreose (lavt stofskifte).