FORENINGEN » Medlem » Møder

Medlemsmøder og generalforsamlinger

Hvordan kommer jeg med til næste møde?

Vi har planlagt følgende medlemsmøder:

     Ringsted d. 26. oktober 2024

* Ret til ændringer forbeholdes.

Har du ikke modtaget invitation?

Husk at markere, at du altid har tillid til mails sendt fra mail@lichensclerosus.dkinfo@lichensclerosus.dk og mail@winkas.net, så du er sikker på at få vores invitationer. I modsat fald risikerer du, at vores invitationer til medlemsmøder havner i dit spamfilter for uønsket post.

Kontrollér derfor altid din mappe med "Uønskede e-mails" for, om der ligger mails fra os. Hvis der gør dette, kan du højreklikke på mailen og vælge "Bloker aldrig afsender", så skulle du gerne fremover få vores mails på normal vis.

Har du skiftet e-mail adresse, kan du enten rette det selv inde på din medlemsside (klik her og log på med din gamle e-mail adresse som brugernavn) eller kontakte os på info@lichensclerosus.dk med oplysning om din nye e-mail adresse.

Hvem kan deltage på medlemsmøder?

Deltagelse på møder er muligt for medlemmer af LS Foreningen, blot de har indbetalt deltagerbetaling for mødet. Hvis du som behandler er interesseret i at deltage i mødet, er du velkommen til at kontakte os på mail@lichensclerosus.dk.

Pårørende fra samme husstand som medlemmet kan deltage på vores medlemsmøder under samme kontingent mod betaling af eventuelt deltagerbetaling (gælder f.eks. ægtefælle/samlever eller forældre til medlemmer under 18 år).

Nye medlemmer kan også tilmelde sig og deltage på møderne, hvis de har indmeldt sig og betalt kontingent og deltagerbetaling til foreningens konto inden svarfristen for møderne.

På vores diskussionsforum eller lukkede Facebookgruppe kan du lægge en tråd med kørelejlighed, hvis du ønsker at tilbyde eller efterlyse kørelejlighed til medlemsmøderne.

 

Referater fra tidligere møder

Mødereferater er nu blevet til et overskueligt resume.

Det er et alt for tidskrævende arbejde for bestyrelsen at lave disse referater efter medlemsmøderne, hvis de også skal give mening for dem, der ikke har været med til mødet.  

Derfor har vi besluttet, at vi fremover laver en kort og overskuelig opsamling på én A4-side med de vigtigste budskaber fra hver foredragsholder.

Vi vil anmode foredragsholderne om at få deres præsentationer, så vi kan sende dem ud til mødedeltagerne efter mødet.

Derfor en stor opfordring til alle medlemmer om at møde op på medlemsmøderne for at få fuldt udbytte af medlemskabet. På medlemsmøderne kan du stille spørgsmål og få svar på dine problemstillinger og udfordringer, både af fagfolk men også af ligestillede. Alle er meget åbne og villige til at hjælpe hinanden.

Så kom og vær en del af et inspirerende fællesskab – du er ikke alene! 

Resume fra 13/4-2024

Medlemsmøde med indlæg fra Constanze Merkel, overlæge Regionshospital Nordjylland, med generel viden om Lichen Sclerosus og Lichen Planus. Indlæg fra fysioterapeut Mette Villadsen fra Aalborg Bækkenklinik om bækkenbunden, smerter, fysioterapi og øvelser for at lindre gener af Lichen. Håndtering af psykiske og seksuelle udfordringer ved at have Lichen ved psykolog og sexolog Michael Møller Lauridsen fra www.psykologmlauridsen.dk

Resume fra 28/10-2023

Medlemsmøde med indlæg fra Karsten Sand, Klinik Mona Lisa og gynækologisk overlæge Gina Mohmand, Regionshospitalet Åbenrå om igangværende studie om behandling af Lichen Sclerosus med Co2 laser. Indlæg om Lichen Sclerosus og Lichen Planus ved ledende overlæge Pia Berthelsen, Sygehus Lillebælt. Information om nyt studie for test af, om MC2-25-C3 (Orchid 1) creme kan dæmpe kløe og smerter forbundet med genital Lichen Sclerosus hos kvinder. Indlæg fra LS Foreningens deltagelse på EADV konference i Berlin i 2023 med forskellige aspekter om Lichen Sclerosus, Lichen Planus, kløe, sammenhæng med cancer, livsstil og hudsygdomme, kosttilskud mv. Sexliv og Lichen Sclerosus/Planus ved sexolog Else O.  

Referat fra 25/3-2023

Medlemsmøde med indlæg fra gynækolog og psykoterapeut Lasse Raaberg om Lichen Sclerosus og Lichen Planus. Indlæg om bedre fysisk og mentalt helbred ved kronisk sygdom ved psykolog, ph.d. Karina Ejgaard Hansen. Indlæg om Lichen Sclerosus Foreningens deltagelse på BSSVD konference i 2023 med status på ny forskning i Lichen Sclerosus ved formand Suzanne von Seitzberg. Vi sluttede dagen rundt med en spørgerunde. 

Referat fra 29/10-2022

Medlemsmøde med indlæg fra overlæge ph.d. Mette Meinert om Lichen Sclerosus og Lichen Planus. Indlæg om Lichen og seksualitet ved sexolog Sus Rasmussen. Indlæg om antiinflammatorisk kost og livsstil ved livsstilsvejleder Martin Kreutzer. Endelig var der afsat tid til erfaringsudveksling i forskellige grupper ud fra forskellige temaer. 

Referat fra 2/4-2022

Medlemsmøde med indlæg fra gynækolog Christine Felding, der fortalte om Lichen Sclerosus og gentail Lichen Planus. Indlæg om studie af akupunkturs virkning på Lichen Sclerosus af akupunktør Maria Thaulow. Indlæg om antiinflammatorisk kost/livsstil ved livsstilsvejleder Martin Kreutzer. Endelig var der afsat tid til erfaringsudveksling i forskellige grupper ud fra forskellige temaer.  

Referat fra 4/9-2021

Medlemsmøde med indlæg fra overlæge Mette Meinert, der fortalte om Lichen Sclerosus og genital Lichen Planus (der var ikke nogen mandlige patienter til stede, derfor kun fokus hos kvinder og børn). Indlæg om bækkenbunden og gode øvelser for kvinder og mænd ved Birthe Bonde fra Birthe Bonde Klinikken. At leve med kronisk sygdom ved psykolog Birgitte Bentsen med gode mestringsteknikker til at håndtere livet med Lichen Sclerosus og Planus. 

Referat fra 14/11-2020

Medlemsmøde med indlæg fra sexologisk rådgiver Gitte Vittrup, som fortalte om Lichen og seksualitet. Herudover indlæg fra Lasse Raaberg, speciallæge i gynækologi, PhD og psykoterapeut, som fortalte generelt om Lichen Sclerosus og Lichen Planus og om de psykologiske påvirkninger og smertehåndtering. 

Referat fra 2/11-2019

Medlemsmøde med indlæg fra overlæge ph.d. Mette Meinert om Lichen Sclerosus og Lichen Planus. Sexologisk rådgiver Gitte Vittrup fortalte om Lichen og seksualitet. Formand for Lichen Sclerosus Foreningen Suzanne von Seitzberg fortalte om deltagelse i ISSVD. Endelig var der afsat tid til erfaringsudveksling i 6 grupper blandt deltagerne. 

Referat fra 25/5-2019

Medlemsmøde med indlæg fra speciallæge i vulvologi, Knud Damsgaard om Lichen Sclerosus og Lichen Planus generelt og hos børn. Ulrik Lyshøj fra Tantra Templet fortalte om tantramassage for kvinder med Lichen. André Fleron fortalte om produkter/hjælpemidler fra Nordic Trading. Endelig var der afsat tid til erfaringsudveksling i 6 grupper blandt deltagerne. 

Referat fra 3/11-2018 

Medlemsmøde med indlæg fra speciallæge i vulvologi, Knud Damsgaard om Lichen Sclerosus og Lichen Planus generelt og hos børn. Overlæge Sidsel Ipsen og sygeplejerske Helle Egebjerg fortalte om laserbehandling på Kolding sygehus. Formand for Lichen Sclerosus Foreningen Suzanne fortalte om Lichen Sclerosus Priority Setting Partnership og deltage på BSSVD konferencen. Speciallæge i plastikkirurgi Helle Skyum fortalte om fedttransplantation (lipo transplantation) til behandling af genital Lichen Sclerosus. Sexologisk rådgiver Gitte Vittrup fortalte om Lichen og seksualitet. 

Referat fra 2/6-2018

Medlemsmøde med indlæg fra overlæge, Ph.D. Ditte Saunte fra Roskilde Sygehus om Lichen Sclerosus og Lichen Planus. Lars Siim Madsen fra Dermtreat fortalte om kommende klinisk forsøg på Roskilde Sygehus med plaster-behandling af genital Lichen Sclerosus hos kvinder. Professor, dr.med. Bobby Zachariae fortalte om at leve med en kronisk sygdom, forskellige betragtninger om sundhed og forskellige mestringsteknikker i forhold til søvn og stressreduktion, herunder en visualiseringsøvelse. 

Referat fra 6/2-2018

Minimøde om Lichen og seksualitet ved sexologisk rådgiver Gitte Vittrup, kendt fra programserien "Sex på recept" på DR3. Hvad sker der med seksualiteten, når man rammes af enten genital Lichen Sclerosus eller Lichen Planus? Hvad kan man selv gøre, og hvilke hjælpemidler findes der?

Referat fra 28/10-2017

Medlemsmøde med generel information om LS v/Knud Damsgaard. Indlæg om hjælpemidler (Belladot produkter og Warming Critical Care) ved André Fleron fra Nordic Trading. Indlæg om bækkenbunden og gode øvelser for kvinder og mænd ved Birthe Bonde fra Birthe Bonde Klinikken.

Referat fra 6/6-2017

Minimøde: Når smerten er med i seng v/klinisk sexolog Michael Loua med fif til at udvikle sin seksualitet og seksuelle selvbillede, når man bliver ramt af en kronisk seksuelt invaliderende sygdom.

Referat fra 20/5-2017

Medlemsmøde med generel information om LS v/Knud Damsgaard og indlæg om laserbehandling v/overlæge Sidsel Ipsen, lipotransplantation v/overlæge ph.d. Mette Meinert og info fra besøg hos LS-Foreningen i Schweitz v/formand Suzanne Larsen og Marianne K.

Referat fra 5/11-2016

Medlemsmøde med indlæg ved LS Foreningen om LS hos mænd og børn, LS analt, tarmproblemer hos børn med LS mv. (gentagelse fra sidste medlemsmøde). Indlæg om autoimmune sygdomme ved professor, MD, DSc Niels H. H. Heegaard. Indlæg om antiinflammatorisk kost ved klinisk diætist Maria Felding, cand. scient klinisk ernæring. Generel information om Lichen Sclerosus ved speciallæge i gynækologi og obstetrik Knud Damsgaard.

Referat fra 21/5-2016

Medlemsmøde med indlæg af overlæge, ph.d. Mette Meinert om LS generelt og status på forsøg med stamcelletransplantation. Indlæg ved sygeplejerske og sexolog Sus Rasmussen med praktiske tip om samliv og seksualitet. Indlæg ved LS Foreningen om LS hos mænd og børn, LS analt, tarmproblemer hos børn med LS mv.  

Referat fra 7/11-2015

Medlemsmøde med indlæg af overlæge, ph.d. Mette Meinert, der fortalte om det igangværende forsøg med stamcelletransplantation på Aarhus Universitetshospital. Sygeplejerske og sexolog Rikke Juel Lolk fortalte om sit speciale omhandlende Lichen Sclerosus, samliv og seksualitet. Knud Damsgaard fortalte generelt om LS. Palle Skovby fortalte om at leve et positivt liv trods sygdom. 

Referat fra 18/4-2015

Medlemsmøde med indlæg af diætist Maria Felding, der fortalte om 3 forskellige diæter, der kan afprøves i forhold til LS. Indlæg ved Christina Damsted Petersen om de sexologiske udfordringer og forslag til håndtering. Information om laserbehandling ved Henrik Ljungberg fra Easy Laser, der medbragte den nye laser til brug i klinikker og på sygehuse. Indlæg ved Knud Damsgaard, overlæge i Gynækologi og Obstetrik om de sidste nye tiltag i forhold til behandlingen af LS. 

Referat fra 1/11-2014

Medlemsmøde med indlæg ved Knud Damsgaard, overlæge i Gynækologi og Obstetrik. Knud fortalte om LS sygdommen og behandlingsmuligheder, herunder seneste nyt om forskning i laserterapi og den italienske stamcellebehandling. Indlæg ved Lone Brunsø, Akva Waterbeds, om den gode nattesøvn. Indlæg ved Kirsten Hervert, speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, specialist i klinisk sexologi mv. Kirsten fortalte om sex og samliv med fokus på, hvordan man håndterer dette, når den ene part rammes af LS/LP. Under mødet var der mulighed for at teste cykelsadler, stillet til rådighed af Ry Cykler ved Laila Knudsen, og vandsenge i Akva Waterbeds' showroom.

Referat fra 26/4-2014

Medlemsmøde med generalforsamling og efterfølgende indlæg ved Knud Damsgaard, overlæge i Gynækologi og Obstetrik om LS sygdommen og behandlingsmuligheder. Indlæg ved sundhedscoach Helle Thaysen fra Sund Indefra om at reducere stress og inflammationer i kroppen. Spontant indlæg fra Laila fra Ry Cykler vedrørende valg af cykelsadler.

Referat fra 9/11-2013

Medlemsmøde med indlæg om håndtering af de sexologiske udfordringer ved LS og BXO v. Christina Damsted Petersen, afdelingslæge, ph.d. og indlæg om behandling af LS ved Knud Damsgaard, overlæge i Gynækologi og Obstetrik samt indlæg fra bestyrelsen med informationer fra LS-konferencen i Holland i oktober 2013. Dagen var præget af mange informationer og en god spørgelyst, og derfor er det et meget fyldigt referat, vi vedhæfter her.

Referat fra 6/4-2013

Medlemsmøde med generalforsamling og efterfølgende gruppesnak med erfaringsudveksling blandt vores medlemmer. Sidstnævnte fyldte hele eftermiddagen, og vi har forsøgt at lave et fyldigt referat med de ting, som de fremmødte medlemmer havde på hjertet.

Referat fra 27/10-2012

Her kommer referat om indlæg af Rosemarie og Birgitte fra Props & Pearls, som du kan læse mere om på www.propsandpearls.com. De havde et fint indlæg om at passe på sit underliv ved selvundersøgelse og diverse hjælpemidler (cremer, knibeøvelser, dilatatorer mv.) og havde taget vareprøver med.

Referat fra 24/3-2012

Læs om indlæg af diætist Cathrine Ilsøe ("lad din mad være din medicin, og din medicin være din mad" - Hyppokrates) og nyt fra Knud Damsgaard, speciallæge i Gynækologi og Obstetrik og leder af Vulvaklinikken på Holbæk Sygehus, som har specialiseret sig i Lichen Sclerosus.

Referat fra 9/10-2011

Læs om status på patientforeningen. Læs også om indlæg af Gry Paltorp om at håndtere hverdagen med kronisk sygdom ved hjælp af Mindfulness.

Referat fra 10/4-2011

Læs om status på patientforeningen. Læs også om indlæg af Nina Nøhr Christiansen, som er psykolog og har startet GLIMT, der hjælper patienter med at håndtere smerter i vulva.

Referat fra 23/1-2011

Læs om status på patientforeningen, sexliv og psyke, alternativ behandling og nydiagnosticeret. Læs også om indlæg af Christina Damsted, som er læge og sexolog på sexologisk klinik på Rigshospitalet.

Referat fra 18/4-2010

Læs om stiftende generalforsamling for vores patientforening samt erfaringer med sygdommen fra nydiagnosticerede. Læs også om indlæg af Knud Damsgaard, speciallæge i Gynækologi og Obstetrik (kvindesygdomme og fødselshjælp) og leder af Vulvaklinikken på Holbæk Sygehus.

Referat fra 13/9-2009

Læs om gener, parforhold, erfaringer med sygdommen og andre sygdomme samt indlæg af Helene Braun, sexolog og sygeplejerske på Knud Damsgaards klinik.

Referat fra 1/2-2009

Læs om gener, parforhold, erfaringer med alternative behandlingsmetoder og andre sygdomme.

Referat fra 21/9-2008

Læs om erfaringer med at leve med Lichen Sclerosus, sex, parforhold og psykiske følger, alternative behandlingsmetoder samt nyeste ideer og informationer.

 

Referater fra tidligere generalforsamlinger og vedtægter

Referat fra 13/4-2024

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Laila og Anne-Lise er genvalgt. Gertrud er udtrådt af bestyrelsen. Tina er indtrådt i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem. Marlene og Lise er indtrådt som suppleanter. 

Referat fra 25/3-2023

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Bestyrelse uændret. Gertrud er indtrådt som suppleant. 

Referat fra 2/4-2022

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Anne-Lise er genvalgt. Julie er udtrådt som suppleant. 

Efter generalforsamling har Ulla valgt at trække sig, og suppleant Lene er indtrådt i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Referat fra 4/9-2021

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Suzanne og Lone er genvalgt. Ulla og Laila er indtrådt i bestyrelsen. Julie er udtrådt af bestyrelsen og indvalgt som suppleant sammen med Lene.

Referat fra 14/11-2020

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Tina er udtrådt af bestyrelsen. Anne-Lise blev genvalgt. 

Referat fra 2/11-2019

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Lotte og Henrik er udtrådt af bestyrelsen, og i stedet er Tina og Julie valgt ind. Suzanne og Lone blev genvalgt.

Referat fra 2/6-2018

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Dorte og Zelia udtrådte begge af bestyrelsen og i stedet blev Anne-Lise og Henrik valgt ind. Lotte blev genvalgt. 

Referat fra 20/5-2017

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Henrik udtrådte af bestyrelsen, og Dorte blev valgt ind i stedet. Generalforsamlingen vedtog at ændre årskontingentet fra 200 til 250 kr. årligt gældende fra 1. januar 2018.

Referat fra 5/11-2016

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Laila udtrådte af bestyrelsen, og Zelia blev valgt ind i stedet. Herudover vedtog generalforsamlingen at starte et større LS projekt op.

Referat fra 7/11-2015

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Karina udtrådte af bestyrelsen, og Lone blev valgt ind i stedet. 

Referat fra 26/4-2014

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Jette, Anette og Gitte udtrådte af bestyrelsen, og Henrik, Laila og Lotte blev valgt ind i stedet.

Referat fra 6/4-2013

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen uændret.

Referat fra 24/3-2012

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Tiki udtrådte af bestyrelsen og Gitte blev valgt ind i stedet.

Referat fra 10/4-2011

Læs referat fra ordinær generalforsamling. Vi fik udvidet bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer.

Referat fra 18/4-2010

Læs referat fra stiftende generalforsamling.

Vedtægter

Vedtægter for LS Foreningen er rettet d. 13/4-2024.